• SUBSCRIBE
  • FACEBOOK
  • TWITTER

Brzmiące dziedzictwo: Muzyka jako sposób na zachowanie kultury i tradycji.

Charakterystyczną formą umowy o pracę jest praca na akord. Jest to praca, w jakiej wynagrodzenie otrzymujemy od ilości wykonanej pracy, a nie stawkę dzienną czy też godzinową. Wynagrodzenie wypłacane w taki sposób uważane jest za sprawiedliwsze, bowiem nie ma dyspozycji oszukiwania pracodawcy, wykonaliśmy zadanie oraz za przedstawioną ilość dostajemy pieniążki. Jest to niezwykle doskonałe zarówno dla pracownika, jak oraz dla pracodawcy. Pracobiorca wie, na ile zapracował, natomiast pracodawca nie musi nieprzerwanie kontrolować pracobiorców, ponieważ wiedząc, że sami uzależniają wielkość swojego wynagrodzenia, są pilniejsi – oto przyład na witrynie ANCHOR. Wybitnie ważne przy pracy na akord jest określenie ostatecznego wyglądu i jakości wykonywanej działalności, albowiem nieraz praca wykonywana na ilość nie jest zanadto wysoka jakościowo. Jeżeli nie będzie określonych norm, co do jakości są w stanie pojawiać się niedomówienia. Taki system pracy niezmiernie niejednokrotnie stosowany jet na gospodarstwach rolnych, niemniej jednak też niezwykle należytym jej przykładem jest wszelkiego rodzaju praca chałupnicza.

1. Sposoby na

2. Strona

3. Znajdź więcej

4. Tutaj

5. Sposoby na

Categories: Hobby

Comments are closed.